Nyheter

Grannsamverkan

Grannsamverkan! 

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta görs genom ökad uppmärksamhet bland boende samt med en kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Det viktigaste i det brottsförebyggande arbetet är att boende i föreningen ökar sin uppmärksamhet på vad som händer i fastigheten och närområdet - och agerar vid olika situationer. 

Nedan följer några riktlinjer för att vi, tillsammans, ska bli bättre på att agera brottsförebyggande:

  • Hälsa på alla personer du träffar i fastigheten. Gör det till en vana att alltid fråga, vänligt, vem personen ska besöka.
  • När du reser bort - informera grannarna.
  • Se till att alla dörrar är ordentligt stängda - porten, cykelrum, källardörrar etc
  • Informera hantverkare om föreningens regler kring t ex porten. Fråga hantverkare du möter hos vem de renoverar.
  • Tveka inte att agera om du blir misstänksam - Ring 11414 för att tipsa polisen. Vid pågående brott ring 112 - ingrip inte själv!

Du hittar mer information som vi även uppdaterar kontinuerligt här.