Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

Vid andrahandsuthyrning ska den Bostadshavaren: 

  1. genom en oåterkallelig fullmakt utse ett ombud som har rätt att företräda hyresgästen i alla ärenden beträffande lägenheten. Fullmakten ska omfatta rätt för ombudet att ta emot och kvittera såväl uppsägningshandlingar som andra handlingar rörande lägenheten.
  2. hålla hyresvärden underrättad om ändring sker av ombudets adress
  3. informera andrahandshyresgästen om gällande ordningsregler i fastigheten
  4. tillse att det finns för lägenheten gällande hemförsäkring under uthyrningsperioden
  5. tillse att andrahandshyresgästen förbinder sig att solidariskt med Bostadshavaren svara för de ekonomiska förpliktelser som gäller enligt förstahandshyresavtalet
  6. tillse att upprättat andrahandshyresavtal uppvisas för styrelsen innan tillträde sker Även om frågan om besiktningsskydd inte påverkar samtyckets avgivande, rekommenderar styrelsen att så kallad avsägning av besiktningsskydd skrivs mellan Bostadshavaren och andrahandshyresgästen.

Läs gärna igenom Fastighetsägarnas information Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst  innan ni ansöker om uthyrning av ert boende. Kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Vi rekommenderar att du som medlem använder ansökningsblankett nedan.Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst