Nyheter

Hej kära medlemmar,

Härmed kallas ni till årsstämma 2024 onsdagen den 22 maj kl 19:00 på vår innergård i enlighet med bifogad kallelse med dagordning.

Bifogar även årsredovisningen för 2023. Den ser lite annorlunda ut än tidigare eftersom det är Nabo som gjort den enligt den mall de använder.

Alla är varmt välkomna till gemensam förtäring på innergården efter mötet och det behövs ingen anmälan till detta. 

Bästa hälsningar 

Styrelsen

 

Kallelse årsstämma 2024.docx

Brf Pärmen, 769603-3203 - Årsredovisning 2023 (2).pdf 

Övrigt:

TRÄDET UTANFÖR PORTEN
 
Trädet utanför porten i gårdshuset har förgiftats och kommer att fällas före semestern och ersättas senare i år.
 
CYKLAR M.M. PÅ INNERGÅRDEN.
 
Eftersom renoveringen av källaren är färdig, så ska cyklar inte längre ställas på innergården. Tänk på att innergården inte ska användas till förvaring i enlighet med våra trivselregler.

 

 

Nyhetsbrev BRF Pärmen

Solen skiner visserligen, men kylan biter fortfarande i kinderna. Vårblommorna börjar kämpar sig tappert upp ur jorden, och fåglarna kvittrar glatt i träden. Våren är här, fastän den inte riktigt vill visa sig än. Men snart kommer den i all sin prakt, med värme, grönska och allt vad det innebär.

Ha tålamod, våren kommer att komma! Njut av de små tecknen på vårens ankomst, och snart kan vi alla fira den ordentligt! Med det sagt så börjar det närma sig för årlig stämma i föreningen och då passar vi även på med att gå ut med lite allmän information.

 

Årsstämma 2024

Årsstämma är bokad till onsdagen den 22 maj kl 19:00 på innergården med efterföljande enklare förtäring och dryck. Alla medlemmar är välkomna utan föranmälan Separat kallelse kommer att skickas senast två veckor före stämman. Motion från medlemmar ska inkomma senast 30 april 2024 och mejlas till 

 

OVK

Några lägenheter (2 st) kvarstår att undersöka. Rörmokare skall besöka dessa och se vad för åtgärder som behövs.

 

Hissar

Årlig besiktning av samtliga hissar är gjorda med godkänt resultat.

 

Brandvarnare

BRF Pärmen har ett antal brandvarnare för gratis utdelning till medlemmar som behöver sådana. Tag kontakt med Pentti om ni saknar brandvarnare.

 

Nyckelfri hemtjänst

Som flertalet har lagt märke till är det ett nytt lås installerat på ytterdörren, vilket är lås för hemtjänsten.

 

Källaren

Arbetet i källaren är nästan klart. Saknas mindre detaljer/jobb efter påpekande av brister vid besiktning. Dessa skall snarast åtgärdas av rörfirman.

 

Avgifter

Styrelsen har tagit beslut om höjda avgifter om 15% fr o m 1:a juli 2024. Anledningen till avgiftshöjningen är främst omfattande underhållsarbete i källaren samt höjda taxeavgifter som värme & vatten samt för att ta höjd för framtida investeringar i fastigheten. Noteras bör även att föreningen inte höjt några avgifter sedan 2011. För de medlemmar som har autogiro ser Nabo till att den höjda avgiften dras fr om 1 juli.

 

Ändrade ombyggnadsregler 

För att förebygga framtida ventilationsproblem och vattenskador har styrelsen ändrat rutinerna vid renovering av badrum och kök enligt följande:

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att säkerställa att arbetet blir professionellt utfört vad gäller både ventilation (certifikat krävs) och våtrumsarbete (snickare och plattsättare ska ha "våtrumsbehörighet" och rörmokare ska ha branschlegitimation Säker Vatten). 

Efter renovering ska en OVK besiktning genomföras på föreningens bekostnad. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för och bekostar de åtgärder som denna besiktning resulterar i. Länk till hemsidan. www.ventexpert.se

 

Avfallshanteringen

Föreningen kommer att börja med sortering av matavfall i grön plastpåse efter sommaren och vi återkommer med ytterligare information och med startkit under augusti månad. Den som är intresserad kan också läsa om detta på www.svoa.se/rus samt svoa.se/gron-pase

Vi har på senare tid haft flera stopp i sopnedkastet för att det slängs för stora påsar, kartonger (pizzakartonger, champagnekartonger m.m.) och flaskor som fastnar. Det är ingen rolig uppgift för oss i styrelsen att tvingas hantera andras ofta trasiga och illaluktande sopor.
 
Alla medlemmar har ett ansvar för sophanteringen och vi ansvarar självklart också för våra barns, våra gästers och våra hantverkares sophantering. Om vi ser att någon inte sköter sophanteringen så har vi alla ett ansvar att säga till..
 
Sopnedkastet ska endast användas till hushållssopor och dessa ska läggas i väl förslutna och hela påsar som lätt glider ner i sopnedkastet. Vi får INTE slänga annat såsom exempelvis kartonger, flaskor, tidningar. Allt annat än hushållssopor ska slängas på återvinningsstationen nere vid Norr Mälarstrand alt. på återvinningscentral.
 
Kontakta någon i styrelsen så snart ni märker att det är stopp och ställ då INTE sopor i entrén eftersom det är otrevligt och dessutom kan locka till sig råttor utifrån när porten är öppen.
 
Med vänliga hälsningar
 
Styrelsen

Enskild medlem skall först försöka kontakta någon i Fastighetsgruppen innan den enskilde kontaktar Sankt Eriks Hiss. Därefter skall den enskilde meddela via SMS eller email någon ur Fastighetsgruppen att medlemmen kontaktat hissfirman.

 

Bästa medlemmar i Brf Pärmen!

 

Vid föreningsstämman den 31 maj 2023 föreslog styrelsen vissa ändringar i våra stadgar på grund av att Bostadsrättslagen fått ny lydelse fr o m den 1 januari 2023. Orsaken till förslaget är att våra stadgar naturligtvis åtminstone ska överensstämma med tvingande lag. Föreningsstämman antog stadgeändringsförslagen, men vissa synpunkter på, och önskemål om förändringar m m av, förslagen inkom senare till styrelsen. Styrelsen har besvarat dem.

 

Stadgeändring kräver ju beslut på två föreningsstämmor, och styrelsen kallar därför till extra föreningsstämma tisdagen den 7 november 2023 kl.19.00, hos ordföranden, för behandling av stadgeändringarna.


Det har framförts till styrelsen att stadgeändringarna är svåra att förstå, och att det också är svårt att förstå varför man inte bör ändra i de föreslagna lydelserna, eller andra skrivningar, i stadgarna, och att styrelsens redan avgivna svar inte räcker till för att det ska bli lättare att förstå.

 

Styrelsen tror att ett första steg för att underlätta förståelsen kunde vara att till medlemmarna sända ut stadgeändringsförslaget i dess helhet med hela stadgan, så att det kanske klarare framgår vilka ändringar som är ifråga. Till föreningsstämman i maj utsändes bara de paragrafer i stadgarna där ändringar föreslogs, i ursprungliga och föreslagna versioner. Här bifogas en fil med ändringarna gentemot nu gällande stadgar i dess helhet markerade. Kanske borde styrelsen ha gjort det redan inför maj-stämman. Även en ren version, utvisande stadgarna i dess föreslagna nya lydelse, bifogas, för fullständighetens skull och för att underlätta läsandet.

 

Kanske kan frågor och funderingar ändå kvarstå inför andra läsningen av stadgeändringsförslaget. Styrelsen kommer därför att vid den extra föreningsstämman den 7 november 2023 besvara eventuella sådana, muntligen. Styrelsen är övertygad om att det vore det smidigaste och minst arbetskrävande sättet att reda ut eventuella frågetecken, och också det sätt som lättast undviker missförstånd och låsningar av olika slag, i detta fall.

 

Väl mött alltså, alla, till extra föreningsstämman den 7 november 2023 kl. 19.00 hos Birgitta Williamson!

 

Brf Pärmen

Styrelsen

 

Brf Pärmen stadgeändringsförslag 2023 markerad (1) (1).pdf 

Brf Pärmen stadgeändringsförslag 2023 ren (1).pdf 

1-FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BRF PÄRMENS STADGAR 2023.docx