Nyheter

Information från Styrelsen – November 2022

Utdelning av blippar

Nu börjar arbetet med blippar äntligen bli klart och den 28/11 kommer vi att dela ut blipparna till alla boende. Nedan har vi summerat bra information att ha med sig

  • Måndagen 28/11 kl 18-21: Lisette / Marianne / Birgitta kommer att dela ut blippar till alla boende i de tre trappuppgångarna. Det är viktigt att ni är hemma då ni behöver se över informationen ni lämnat och signera mottagandet. Om ni inte är hemma under denna tid, vänligen kontakta Lisette på eller 0761-347 539 för att bestämma en ny tid. Som tidigare meddelats ingår 4 blippar per hushåll, ytterligare blippar beställs via Låssnabben. Mer infomration om detta kommer upp på hemsidan innan den 28/11. 
  • Torsdagen 15/12: Koden till porten kommer att stängas ner och besökare kan enbart öppna via porttelefonen. Porttelefonen kommer att kunna användas under samma tider som vi tidigare kunnat använda portkoden. Nyckel och blipp kommer däremot alltid att kunna användas för att öppna ytterporten och cykelförrådsdörren.
  • Vid vissa undantagsfall kommer det att finnas tillgång till portkod (hemtjänst bland annat). Detta tas upp med styrelsen som godkänner och lämnar ut denna.
  • Borttappad blipp måste anmälas för att avaktiveras, och ny blipp beställs via Låssnabben. Mer information om detta kommer upp på hemsidan innan den 28/11.

Vi kommer i början av nästa år även att gå över till digital bokning av tvättstugan men återkommer med mer information om detta när det blir aktuellt. Under tiden sköts bokningen nere i tvättstugan som vanligt.

Cyklar på innergården

Vi vill än en gång påminna om att cyklar, pulkor mm ej ska förvaras på innergården. Cyklar förvaras i cykelförrådet och övrigt förvaras på egna balkonger eller förråd. Efter vår senaste städning har vi sett att att flera cyklar fortfarande parkeras på gården. Vi i styrelsen kommer under den kommande månaden att plocka ner det vi ser och städa upp på gården för allas trivsel. Vi förväntar oss att alla boenden ska ta ansvar för sina tillhörigheter och inte lämna dem på gården. Det är vi tillsammans som värnar om gården och vår byggnad.

Stigande elkostnader – hur kan vi hjälpas åt att sänka kostnade för oss alla

Elpriset har den senaste tiden gått upp markant och det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla kostnaden nere. Vi kan se över detta genom att bland annat:

  • endast vädra kortare stunder för att inte släppa ut värme
  • hålla alla ytterdörrar stängda så att det inte blir för kallt i trapphusen,
  • enligt 11 § i föreningens stadgar ansvara för tätning av fönster i varje lägenhet