Nyheter

Information från Styrelsen - April 2023

Stamspolning 24 april

Såsom ni redan vet genom mejl och avisering i brevlådan är det stamspolning i alla tre uppgångarna nu på måndag den 24 april. Se aviseringen i bifogad fil. Avloppsrensning.pdf 

Cykelförrådsrensning

Såsom tidigare meddelats kommer vi under våren att lämna ut omhändertagna ej avhämtade cyklar, pulkor mm till lämplig organisation.

För att få bättre ordning i cykelförrådet har vi även satt upp krokar till barncyklar som förvaras i barnvagnsförrådet och håller på att utreda om ska sätta upp fler krokar även i cykelförrådet.

Årsstämma 2023

Årsstämma är bokad till onsdagen den 31 maj kl 19:00 på innergården med efterföljande enklare förtäring och dryck. Separat kallelse kommer att skickas senast två veckor före stämman. Motion från medlemmar ska inkomma senast 30 april 2023 och mejlas till .

Online bokning av tvättstuga

Bokning av tvättstuga kan antingen göras på informationstavlan eller online. För att boka online, behöver du först ha ett användarlogin. Mer information om hur du bokar online hittar du här https://www.brfparmen.se/mitt-boende/boka-tvattstuga

Nya regler för ombyggnation och renovering

Vi har beslutat om förbättrade regler vid ombyggnation och renovering och dessa har införts på hemsidan https://www.brfparmen.se/mitt-boende/ombyggnadsregler. De kommer också att delas ut i era brevlådor under våren.

Borttagen boendeparkering på Norr Mälarstrand

Vår medlem Anna-Cari Gund har engagerat sig i denna fråga och informerat styrelsen om att det finns en namninsamling för den som vill protestera mot beslutet; se länk https://www.skrivunder.com/boendeparkering_kvar_pa_hela_norr_malarstrand

Tillgänglighet till lägenhet

Föreningen har enligt stadgarna rätt att få komma in i era lägenheter för tillsyn och reparationer. Vi försöker att informera om detta i god tid men ibland behöver tiden ändras på grund av omständigheter som vi i styrelsen inte råder över, såsom nu vid stamspolningen som senarelades en vecka. Behov av att komma in i lägenheten kan uppstå akut exempelvis vid en vattenskada och det är därför bra om ni lämnar extranycklar till någon som kan komma och öppna när ni är bortresta.