Nyheter

Kallelse Årsstämma 2023

Kallelse Årsstämma 2023

Hej kära medlemmar, Härmed kallas ni till årsstämma 2023, onsdagen den31 maj kl 19:00 på vår innergård i enlighet med kallelse med dagordning som skickats via mail och som även finns bifogad i denna nyhet.

De övriga dokument som skickades via mail i kallelsen finns också tillgängliga nedan.

Alla är välkomna till gemensam förtäring på innergården efter mötet och det behövs ingen anmälan till detta. Meddela gärna eventuella matallergier snarast möjligt till .

Med varma hälsningar från styrelsen