Nyheter

Årsstämma 2024 den 22 maj kl 19.00

Hej kära medlemmar,

Härmed kallas ni till årsstämma 2024 onsdagen den 22 maj kl 19:00 på vår innergård i enlighet med bifogad kallelse med dagordning.

Bifogar även årsredovisningen för 2023. Den ser lite annorlunda ut än tidigare eftersom det är Nabo som gjort den enligt den mall de använder.

Alla är varmt välkomna till gemensam förtäring på innergården efter mötet och det behövs ingen anmälan till detta. 

Bästa hälsningar 

Styrelsen

 

Kallelse årsstämma 2024.docx

Brf Pärmen, 769603-3203 - Årsredovisning 2023 (2).pdf 

Övrigt:

TRÄDET UTANFÖR PORTEN
 
Trädet utanför porten i gårdshuset har förgiftats och kommer att fällas före semestern och ersättas senare i år.
 
CYKLAR M.M. PÅ INNERGÅRDEN.
 
Eftersom renoveringen av källaren är färdig, så ska cyklar inte längre ställas på innergården. Tänk på att innergården inte ska användas till förvaring i enlighet med våra trivselregler.