Nyheter

Information från Styrelsen – December 2022

PORTTELEFON OCH BLIPP

Vi påminner om att från och med den 15 december kommer portkoden att tas ur bruk, och enbart porttelefon är igång. Kort information om vad som gäller: 

  • Porttelefonen är redan igång, kontrollera gärna att denna fungerar INNAN den 15 december. Dörren öppnas genom att trycka 5 på din telefon
  • Om du vill göra ändringar på informationen som är listad görs detta via vår hemsida (gör ändringar här). Om du får problem, kontakta Lisette på

På vår hemsida hittar du information om hur du anmäler borttappad blipp, Information om Porttelefon & Blippsystem

RADIATORER OCH VÄRMEKOSTNAD

Nu när kylan är här och värmekostnaderna rusat i höjden, är det mycket viktigt att vi alla luftar våra element för att få maximal effekt och värme i vårt hus; särskilt nu med anledning av att vi i år gjort servicearbeten i värmesystemet för hela huset. Om ni upplever att det är svårt att komma åt att lufta eller om ni har något annat bekymmer med detta, ber vi er att kontakta styrelsen så att vi kan kontrollera om det är något fel på elementet.

Det är också viktigt att täta med nya fönsterlister om ni upplever kallras från fönster/balkongdörrar för att hålla nere värmekostnaden.

FÖRRÅD

Styrelsen har gjort en förrådsinventering men saknar fortfarande uppgifter om vissa förråd. Alla uppmanas åter att kontrollera att ni märkt samtliga förråd med ert namn och ert lägenhetsnr enligt era kontrakt (nr 1 - 40). Dessa nummer framgår av lappen ni fick i samband med utdelning av blippar. OBS! Använd inte skatteverkets nr eftersom de använder samma nummer i alla tre trappuppgångarna.

Förråd med nr 35,36,38,57,68.69 samt ett onumrerat nytt förråd direkt efter tvättstugan till vänster är fortfarande omärkta. Om dessa förråd är omärkta den 1 jan 2023, kommer styrelsen att bryta hänglåsen till dem för kontroll av om de är tomma.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Styrelsen tackar för gott samarbete under 2022!